artbeat publishers

 

KAZAN

MAYUMI HOSOKURA

 

invisible man / magazine

vol.3

 

1986

YOSHIHIKO UEDA

 

LUMEN #09: SANDWICH Textures

TAISUKE KOYAMA

 

LUMEN #08: One Thousand Fathoms Deep

JOHN WARWICKER

 

LUMEN #07: NINAGAWA BAROQUE

MIKA NINAGAWA

 

invisible man / magazine

vol.2

 

OUT of ARK

YUMIKO UTSU

 

Red Water

KEIKO NOMURA

 

LUMEN #06: CITE

CHIKASHI SUZUKI

 

LUMEN #05: street view / line

HIDEKI NAKAJIMA

 

LUMEN #04: VINTAGE PHOTOGRAPHY

KISHIN SHINOYAMA

 

LUMEN #03: THE HACKNEY RAG

STEPHEN GILL

SOLD OUT

 

first love

ATARU SATO

 

invisible man / magazine

vol.1

 

entropix

TAISUKE KOYAMA

 

YAMI NO HANA

NOBUYOSHI ARAKI

 

SASURAI

YUHKI TOUYAMA

 

invisible man / magazine 0

 

en blanc et noir

TOMOKO MUKAIYAMA X PHILIP MECHANICUS

 

TIME AND PORTRAITS

SHINGO WAKAGI

 

Lilly

LEIKO SHIGA

SOLD OUT

 

LUMEN #02: HISTORY OF EARTH

PETER SUTHERLAND

 

LUMEN #01: GREY SCALE / DOGOO HAIR

TOMOO GOKITA / MASAYUKI SHIODA

 

MAGICAL TRANSIT DAYS

YAYOI ARIMOTO

 

NPEAKER

MASAYUKI SHIODA

 

OH! HEAVEN

TOMOO GOKITA

Copyright © 2014-2016 artbeat publishers. All Rights Reserved.